• test 2

Podejmujemy się także regeneracji zużytej warstwy ślizgowej łożysk.

Zależnie od stanu łożysk które przyjeżdżają do nas procedura regeneracji może się różnić. Jeśli jest to konieczne wykonujemy na podstawie dostarczonej dokumentacji nowe elementy złączne, uszczelnienia i inne elementy wchodzące w skład zespołu łożyskowego.

Stałą procedurą jest wymiana zużytej warstwy białego metalu. Procedura zaczyna się od szczegółowych pomiarów łożyska koniecznych, do zgodnego wykonania nowej warstwy ślizgowej. Kolejnym etapem jest usunięcie zużytego materiału i wypiaskowanie panewki, po czym następuje kąpiel cynowa. Po tym etapie ma miejsce wylewanie nowej warstwy białego metalu metodą odśrodkową. Wylany element jest badany metodą ultradźwiękową pod kątem wad odlewniczych i przylegania nowej warstwy białego metalu. Po obróbce wykańczającej i badaniu penetrantem w celu ostatecznej kontroli warstwy białego metalu, element jest dokładnie mierzony, po czym jest gotowy do wysyłki do klienta.

Scroll to Top